Deck vormgeving is een organisatie voor strategie en ontwerp met karakter. We zijn ervaren imagomanagers, conceptontwikkelaars en creatief strategen. We creëren imagery, motion- en graphic design.

Bij het samenstellen van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. Deck vormgeving staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

 

Neem bij vragen over deze website altijd contact met ons op. Deck vormgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te bekijken. Deck vormgeving is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

 

Deck vormgeving respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Door het aanvragen van informatie verstrekt u gegevens over uzelf. Deck vormgeving is verantwoordelijk voor het correct verwerken van persoonsgegevens via deze website en handelt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Alles in deze publicatie is geproduceerd, bedacht, geïllustreerd, gefotografeerd, geschreven, gemaakt, ontworpen, getekend, ontwikkeld of geanimeerd door Deck vormgeving tenzij anders vermeld.

 

Niets uit deze publicatie, noch enige andere vorm van drukwerk, tekeningen of andere vormen van interne of externe publicatie, niets uitgezonderd, mag door derden worden gebruikt, overgenomen, bewerkt, overgedragen of verspreid, noch naar inhoud, noch naar lay-out, dan na voorafgaande, uitsluitend schriftelijke toestemming van Deck vormgeving.

 

Alle rechten voorbehouden. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.